KraftKällan

_____________________________________________

 

Trädgård / Vaktmästeri / Markarbete / Design

 

Typ av tjänster:

 

 • Trädgårdsskötsel – Skötsel av grönytor och planteringar
 • Fastighetsskötsel – Städ, enklare underhåll såsom kontroll och byte av lampor mm
 • Projekt – Planering av enklare projekt vid underhåll av fastighet
 • Markarbete - Enklare markarbete såsom assistans vid plattläggning mm.
 • Design - Förslag, idéer och skisser vid nyanläggning/ omläggning av trädgårdar.

 

Erfarenhet:

 

Uppdrag i bostadsrättsförening

 • Projekthantering vid renoveringar och underhåll. (Elbyte, stambyte och badrumsrenovering, byte av värmesystem, ombyggnad trädgård, planering av tvättstuga, gemensamhetslokaler mm)
 • Vaktmästeri (Mindre reparationer samt förekommande löpande sysslor gällande underhåll i fastighet med 30 st lägenheter, trapphus, vind och källarlokaler)
 • Trädgårdsskötsel (Skötsel av grönytor, planteringar, häckar, buskar mm)
 • Renoveringar (se även ”Renovering / Måleri”)
 • Plattläggning, Mursättning, Nya land mm
 • Planering och design vid omläggning av trädgård

 

 

Sammanlagd tid:

 

11 år

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved